Rapportomslag Besöksförbud

Besöksförbud

De berörda och deras erfarenheter

Våld i nära relationer, särskilt mäns våld mot kvinnor, uppmärksammas allt mer. Som ett led i arbetet att förebygga våld och otrygghet i nära relationer, infördes 1988 lagen om besöksförbud. Sedan dess har lagen både skärpts och utvidgats.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Utsatta och deras barn i fokus

År 2003 infördes två nya regler: särskilt utvidgat besöksförbud och besöksförbud avseende gemensam bostad.

Brå har på regeringens uppdrag utvärderat den utvidgade lagen och hur den tillämpats. Brå har också undersökt de berördas livssituation och vilka erfarenheter de har av lagen samt belyst deras behov av stöd och hjälp. Barnens situation har också uppmärksammats.

I Brå:s delrapport, Nya regler om besöksförbud, som publicerades 2005, redovisades rättsväsendets erfarenheter av de nya reglerna, en kartläggning av brott mot besöksförbudslagen samt polisens rutiner i samband med besöksförbud.

Fakta om publikationen

Författare: Emma Lindahl, Olle Westlund
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:2
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-56-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-282

Kundkorg

Summa: