Rapportomslag Utökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll

Utvidgad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll

Delrapport 1: En beskrivning av de nya målgrupperna för IÖV och IÖV-utsluss

Ett viktigt område inom kriminalpolitiken har varit att hitta trovärdiga alternativ till fängelsestraffet. Intensivövervakning med elektronisk kontroll har visat sig vara en verkställighetsform som i princip upplevs som lika ingripande som fängelse, utan att ha fängelsets negativa konsekvenser.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Gradvis utslussning

Intensivövervakningen fyller en funktion både som trovärdigt alternativ till korta fängelsestraff (IÖV) och som ett sätt för långtidsdömda att gradvis slussas ut i frihet (IÖV-utsluss).

Brå har tidigare på uppdrag av regeringen utvärderat IÖV och IÖV-utsluss och resultaten av dessa utvärderingar har varit positiva. Mot bakgrund av detta har riksdagen därför beslutat att inom ramen för en försöksverksamhet utvidga användningen av intensivövervakning med elektronisk kontroll. Försöksverksamheten trädde i kraft den 1 april 2005 och omfattar både IÖV och IÖV-utsluss. Brå har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera försöksverksamheten och detta är den första delrapporten i en serie av tre.

Rapporten vänder sig i första hand till regering och riksdag samt till kriminalvården.

Fakta om publikationen

Författare: Inka Wennerberg
Publikationsår: 2006

Webbrapport: 2006:1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-223

Kundkorg

Summa: