Rapportomslag Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

Delrapport 2

Elektronisk övervakning har fått en allt större betydelse på den kriminalpolitiska arenan i många länder. I Sverige har intensivövervakning med elektronisk kontroll visat sig vara ett bärkraftigt alternativ till fängelse utan att ha fängelsestraffets negativa konsekvenser.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fokus på de intagnas upplevelser

En försöksverksamhet trädde i kraft den 1 april 2005 och Brå har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den. En viktig del av i uppdraget är att beskriva hur brottsoffer ser på reformen. Detta är den andra delrapporten av tre och uppdraget kommer att slutredovisas den 1 augusti 2007.

I den första delrapporten beskrevs de nya målgrupperna och bakgrunden hos dem som påbörjade verkställighet med IÖV och IÖV-utsluss i dessa grupper. I den här delrapporten beskrivs hur klienterna genomfört verkställigheten samt hur verkställigheten upplevts av klienter och brottsoffer.

Rapporten vänder sig i första hand till regering, riksdag, kriminalvården och Brottsoffermyndigheten.

Fakta om publikationen

Författare: Stina Holmberg, Inka Wennerberg
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-253

Kundkorg

Summa: