Rapportomslag Personalens erfarenheter av den fortsatta narkotikasatsningen i kriminalvården

Personalens erfarenheter av den fortsatta narkotikasatsningen i kriminalvården

Kriminalvården arbetar sedan våren 2002 med en särskild satsning för att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

En första delrapport

Brå har tidigare på regeringens uppdrag utvärderat kriminalvårdens arbete med satsningen under de tre första åren. Brå konstaterade då att ett omfattande förändringsarbete inletts på häkten och anstalter för att svara mot de mål som regeringen formulerat. En del problem framkom bland annat när det gällde programdeltagande och annan sysselsättning, och de olika avdelningstyperna i satsningen fungerade olika bra. Brå följde även upp i vad mån satsningen hade gett några effekter på återfall i brott, men några tydliga sådana effekter kunde inte konstateras.

Brå har nu fått regeringens uppdrag att fortsätta att följa och utvärdera kriminalvårdens satsning. Detta är den första delredovisningen. En andra delrapport, som bygger på de intagnas upplevelser, presenteras i december 2007. En slutrapport om effekterna av satsningen ska lämnas senast den första mars 2008.

Rapporten vänder sig främst till regeringen, riksdagen och kriminalvården. Förhoppningsvis kan den tjäna som underlag för beslut om hur arbetet med missbrukare ska kunna fortsätta att utvecklas och förbättras.

Fakta om publikationen

Författare: Anna Eksten
Publikationsår: 2006

Webbrapport: 2006:6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-232

Kundkorg

Summa: