ECPA 2006

Åtta bidrag till den svenska uttagningstävlingen

ECPA är en europeisk tävling i brottsförebyggande arbete. År 2006 var temat för  tävlingen Förebygga alkohol- och/eller drogrelaterat våld, annan kriminalitet och oordning.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Om ECPA

ECPA anordnas i slutet av varje år av EU:s ordförandeland och EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN).

Kundkorg

Summa: