Rapportomslag Häleri

Häleri

Den organiserade brottslighetens möte med den legala marknaden

Mycket uppmärksamhet riktas mot stölder, mot att förebygga stöldbrott och att försöka gripa dem som begår stölderna, det vill säga tjuvarna. Däremot är det inte många som ställer sig frågan vad som händer efter stölden, och vart stöldgodset tar vägen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Strategi mot stöldbrott

Detta arbete fokuserar på hälaren och marknaden för stöldgods. Stöldbrottsligheten utgör en stor del av den mängdbrottslighet som ökar människors känsla av otrygghet och utsatthet i vardagen. Mycket stöldgods omsätts på den legala marknaden och därigenom riskerar var och en att frivilligt eller ofrivilligt bidra till häleribrottsligheten. Samtidigt kan systematiska hälerier räknas till den organiserade brottsligheten.

Tanken bakom denna bok är att lansera en kompletterande strategi mot stöldbrottsligheten. Genom att i högre grad rikta insatserna mot hälaren och de kriminella marknaderna för stöldgods kan stöldbrottsligheten bekämpas från ytterligare ett håll.

Fakta om publikationen

Författare: Linda Källman, Lars Korsell
Publikationsår: 2006

Rapport: 2006:6
Publikationsnummer: ISBN 978-91-38-32258-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-244

Kundkorg

Summa: