Rapportomslag Hot och våld mot kriminalvårdens personal

Hot och våld mot kriminalvårdens personal

En kartläggning

I kriminalvården arbetar personalen nära intagna och klienter, varav en del dömts för allvarliga våldsbrott.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Risk för hot och våld

Bland de intagna finns många som är missbrukare och har dokumenterade psykiska problem. I sakens natur ligger att personalen utövar olika grader av tvång. Detta innebär risker för att personalen ska drabbas av hot, trakasserier eller våld från de intagnas eller klienternas sida.

Mot denna bakgrund fick Brå i uppdrag att kartlägga omfattningen och karaktären av hot och våld mot kriminalvårdens personal och deras anhöriga. Syftet är att skapa ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet inom kriminalvården när det gäller att reagera på, följa upp och förebygga hot och våld mot de anställda.

Fakta om publikationen

Författare: Sven Granath, Erik Grevholm, Andreas Gårdlund, Lotta Nilsson
Publikationsår: 2006

Rapport: 2006:5
Publikationsnummer: ISBN 978-91-38-32257-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-226

Kundkorg

Summa: