Rapportomslag Är vi bra på miljöbrott?

Är vi bra på miljöbrott?

En snabbanalys
En bred kartläggning som kan ligga till grund för vidare initiativ för att minska miljöbrott.
Syftet med denna studie är att få en bred kartläggning över miljöbrotten, till nytta för regering och riksdag som övergripande styr miljöbrottsbekämpningen, och för de myndigheter som har kontroll- och tillsynsfunktioner eller arbetar med brottsbekämpning.
Tanken bakom konceptet snabbanalys är att med små resurser kunna få en hygglig bild av ett område, och att arbetet sedan ska kunna ligga till grund för olika initiativ.

Undersökningen bygger på intervjuer och uppgifter som kommit fram vid ett seminarium.

Fakta om publikationen

Författare: Alfred Skagerö, Lars Korsell
Publikationsår: 2006

Webbrapport: 2006:5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-225

Kundkorg

Summa: