Rapportomslag Kriminalstatistik 2005

Kriminalstatistik 2005

Publikationen Kriminalstatistik, som utkommer varje år, ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken.
ISBN: ISBN 91-38-32256-0
Pris för tryckt rapport 298 SEK inkl. moms
Lägg till

Lagändringar och utökad redovisning av kön

Redogörelsen för år 2005 har i allt väsentligt samma utformning som den närmast föregående. Utökningen av den könsuppdelade statistiken som påbörjats under tidigare år har fortsatt och i årets publikation är det framför allt statistiken i kriminalvårdsavsnittet som fått en utvidgad redovisning efter kön.

Den 1 april 2005 trädde en ny sexualbrottslagstiftning i kraft. En del gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande, bedöms nu som våldtäkt, vilket har satt tydliga spår i statistiken. I statistiken redovisas brott enligt den tidigare och den nya lagen sammanslaget. En nackdel med en sammanslagen redovisning är dock att det inte går att utläsa tillämpningen av den nya lagstiftningen i statistiken. I syfte att åstadkomma detta ges därför i avsnittet om lagförda personer även en specialredovisning av brottslagrummen rörande sexualbrott år 2005.

Fakta om publikationen

Redaktör: Ulla Wittrock
Publikationsår: 2006

Rapport: 2006:4
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32256-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-228

Kundkorg

Summa: