Minska bilbrott

Nationella åtgärder mot bilbrott: Slutredovisning av ett regeringsuppdrag
Brå:s slutrapport av ett regeringsuppdrag att ta fram åtgärder för att minska bilbrott.
Slutrapport för det treåriga regeringsuppdrag som Brottsförebyggande rådet fick tillsammans med Rikspolisstyrelsen 2003.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2006

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-230

Kundkorg

Summa: