Minska bilbrott

Nationella åtgärder mot bilbrott: Slutredovisning av ett regeringsuppdrag

Slutrapport för det treåriga regeringsuppdrag som Brottsförebyggande rådet fick tillsammans med Rikspolisstyrelsen 2003.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2006

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-230

Kundkorg

Summa: