Rapportomslag Snabbspåret

Snabbspåret

En utvärdering av försöksverksamheten med snabbare handläggning av brottmål. Slutrapport.

Den 1 juli år 2004 startade en tvåårig försöksverksamhet, "Snabbspåret", avseende snabbare handläggning av mängdbrott.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Målet är snabbare utredningar

Målsättningen är att brott som förekommer ofta och som drabbar enskilda ska handläggas och lagföras snabbt och att tid därmed ska frigöras för mer komplicerade utredningar. Försöksverksamheten bedrivs i Stockholm City och omfattar samtliga rättsväsendets myndigheter.

I slutrapporten redovisas bland annat hur myndigheterna arbetat med Snabbspåret och hur ofta snabbförfarandet har tillämpats. Dessutom undersöks om de utökade möjligheterna att använda enklare delgivningsförfaranden i försöksverksamheten har haft förväntad effekt och hur förfarandet har uppfattats av parterna.

Syftet har främst varit att ge regeringen underlag för ett ställningstagande till om snabbförfarandet bör permanentas, hur det i så fall bör vara utformat och var i landet det bör införas.

Fakta om publikationen

Författare: Lena Schelin
Publikationsår: 2006

Publikationsnummer: ISBN 91-85664-52-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-224

Kundkorg

Summa: