Rapportomslag Penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Kunskapssammanställning av betalningssystemens användning

Vissa former av kriminell verksamhet genererar stora mängder pengar. För gärningspersonerna är det riskfyllt att hantera medel som kommer från brott, och därför har det utvecklats flera metoder för att tvätta pengarna så att de kan användas legalt.  
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kartläggning och kunskapsöversikt

En metod är att göra ekonomiska transaktioner i betalningssystemen. Tvättning används också för svarta pengar från skattebrott och medel som används för finansiering av terrorverksamhet. Ett sätt att begränsa den kriminella verksamheten är att försöka kontrollera transaktioner med kriminella medel. Denna brottslighet berör ofta flera länder och internationella erfarenheter på området är av stor betydelse. Det förekommer ett omfattande internationellt samarbete för att skapa kontroll över betalningssystemen. Kontrollen innebär intrång i den personliga integriteten. Hur ingripande kontrollen ska vara är en politisk fråga, och graden av reglering varierar mellan olika länder.

Kunskapen om betalningssystemens användning är viktig för att bedöma de risker som finns med penningtvätt och hur brottsligheten ska bekämpas. Särskilt viktigt är att belysa de så kallade alternativa betalningssystemen som står utanför myndigheternas kontroll. Användningen av alternativa betalningssystem i Sverige bedöms vara under utveckling. Frågan om att försöka utreda missbruket av betalningssystemen i Sverige har därför diskuterats. Mot den bakgrunden har Brå tagit initiativ till denna kartläggning.

Fakta om publikationen

Författare: Johan Forsberg, Lars Korsell
Publikationsår: 2006

Webbrapport: 2006:2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-220

Kundkorg

Summa: