Rapportomslag Stalkning i Sverige

Stalkning i Sverige

Omfattning och åtgärder

Att det finns människor som blir upprepat trakasserade eller förföljda av någon som hotar dem, gör ovälkomna besök, ringer upprepade gånger på telefon och skickar brev eller e-post med kränkande innehåll har blivit allt mer uppmärksammat under de senaste åren.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kunskapsunderlag och kartläggning

Företeelsen benämns ibland stalkning, från engelskans stalking. För att få en bättre bild av hur vanligt det är att personer utsätts för stalkning och vad som kan göras för att förebygga och motverka sådana trakasserier och förföljelser, har regeringen givit Brå i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag avseende stalkning. Med denna studie avrapporteras uppdraget.

Fakta om publikationen

Författare: Anna Mia Dovelius, Stina Holmberg, Jonas Öberg
Publikationsår: 2006

Rapport: 2006:3
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32255-2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-234

Kundkorg

Summa: