Rapportomslag Livets spelregler

Livets spelregler

En lärarhandledning för temaarbeten om brott och trygghet i årskurs 3-5.
Livets spelregler är en handledning för temaarbete för årskurserna 3—5. Handledningen vänder sig till både lärare och elever och innehåller övningar som kan vara lämpliga vid ämnesövergripande undervisning om brottslighet, trygghet och brottsförebyggande arbete.

Fem teman om brott

Handledningen innehåller fem temaområden: Livets spelregler, Trygghet och otrygghet, Retas slåss och vara elak, Stjäla och Förstöra. Varje kapitel inleds med kort fakta om ämnesområdet och i vissa fall även den lagtext som gäller området. Kapitlen innehåller också korta berättelser som eleverna kan ha som utgångspunkt för fortsatta diskussioner. Livets spelregler är den andra av två lärarhandledningar. Den första, Du & Jag Rätt & Fel, som vänder sig till elever i årskurs 6—9, publicerade Brå år 2002.

Tips! Brå har en egen webbplats för elever och lärare: www.brottsrummet.se

Fakta om publikationen

Författare: Niklas Odén
Publikationsår: 2005

Publikationsnummer: ISBN 91-38-32133-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-213

Kundkorg

Summa: