Rapportomslag Livets spelregler

Livets spelregler

Livets spelregler är en handledning för temaarbete för årskurserna 3—5. Handledningen vänder sig till både lärare och elever och innehåller övningar som kan vara lämpliga vid ämnesövergripande undervisning om brottslighet, trygghet och brottsförebyggande arbete.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Det här materialet togs fram 2005. Det kan fortfarande vara till stöd när du planerar en lektion, men tänk på att delar av innehållet kan vara inaktuellt. Om du exempelvis vill komplettera med nyare uppgifter kan du kolla vår sidor med statistik utifrån brottstyp eller Skolundersökningen om brott.

Fem teman om brott

Handledningen innehåller fem temaområden: Livets spelregler, Trygghet och otrygghet, Retas slåss och vara elak, Stjäla och Förstöra. Varje kapitel inleds med kort fakta om ämnesområdet och i vissa fall även den lagtext som gäller området. Kapitlen innehåller också korta berättelser som eleverna kan ha som utgångspunkt för fortsatta diskussioner. Livets spelregler är den andra av två lärarhandledningar. Den första, Du & Jag Rätt & Fel, som vänder sig till elever i årskurs 6—9, publicerade Brå år 2002.

Fakta om publikationen

Författare: Niklas Odén
Publikationsår: 2005

Publikationsnummer: ISBN 91-38-32133-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-213

Kundkorg

Summa: