Rapportomslag Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner

Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner

Från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration

Hur vanligt är det att myndighetspersoner utsätts för trakasserier, hot och våld? Vilka yrkesgrupper är mest utsatta? Och vilka konsekvenser kan dessa brott ha?
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Underlag för åtgärder

Denna rapport är en undersökning av allvarliga trakasserier, hot och våldssituationer samt otillbörliga erbjudanden riktade mot tjänstemän i kontroll- och rättskedjan. Det är sådan otillåten påverkan som syftar till att inverka på myndighetsutövningen och därmed myndigheternas funktionssätt. Rapporten utgör ett underlag för åtgärder mot otillåten påverkan. Den handlar om otillåten påverkan riktad mot kustbevakningstjänstemän, tulltjänstemän, tjänstemän inom skatteförvaltningen, poliser inklusive säkerhetspoliser, åklagare, domare, nämndemän och tjänstemän inom Kronofogdemyndigheten med indrivningsuppgifter.

Rapporten har tagits fram i samarbete med Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen inklusive Rikskriminalpolisen, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Fakta om publikationen

Författare: Karolin Wallström, Johanna Skinnari, Lars Korsell
Publikationsår: 2005

Rapport: 2005:18
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32252-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-192

Kundkorg

Summa: