Rapportomslag Ett steg på väg

Ett steg på väg

Kartläggning av de lokala brottsförebyggande råden

En viktig uppgift för Brå är att stödja och stärka lokalt brottsförebyggande arbete. Materialet som denna rapport bygger på är en enkätundersökning som genomfördes hösten år 2004 av Brås Enhet för lokalt brottsförebyggande arbete.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Strategiskt arbete mot brott

Skriften beskriver de lokala rådens organisation och verksamhet. I rapporten analyseras också vilka förutsättningar de lokala råden behöver för att systematiskt kunna arbeta för att minska brottsligheten och öka tryggheten i lokalsamhället.

Rapporten ger en fördjupad kunskap om hur det lokala brottsförebyggande arbetet bedrivs och har utvecklats. Förhoppningen är att den ska inspirera lokala aktörer i deras arbete. Skriften kommer även att vara ett viktigt underlag för att utveckla och förbättra Brås fortsatta stöd till det lokala brottsförebyggande arbetet.

Fakta om publikationen

Författare: Charlotta Gustafsson, Solveig Hollari
Publikationsår: 2005

Rapport: 2005:15
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32226-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-189

Kundkorg

Summa: