Rapportomslag Brottsplats kyrkan

Brottsplats kyrkan

I århundraden har kyrkan hemsökts av silvertjuvar och dessa stölder fortsätter. I dag har även andra sakrala föremål fått ett högt värde för samlare och affärsmän på den internationella antikmarknaden.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Unikt stöldgods

Det är inte "bara" silvret som stjäls. Kyrkor kan tömmas på medeltida träskulpturer, altartavlor, bildkonstverk, ljuskronor, snidade trädetaljer och andra oskattbara objekt som förvandlats till värdefulla antikviteter på en kommersiell marknad.

Stölder är ett stort problem och tillhör mängdbrottsligheten. Även om konsekvenserna för den enskilde kan vara nog så allvarliga kan det moderna samhället ofta lindra skadeverkningarna. Det som gör kyrkstölderna unika är att kulturföremålens historiska innebörd är omöjliga att ersätta. När kulturhistoriska värden går förlorade undergräver det den kulturella identiteten. I den meningen är alla offer för kyrkstölderna. 

Det är mot den bakgrunden som Brå tagit fram denna rapport. Den redovisar stöld- och säkerhetssituationen i de svenska kyrkorna. Rapporten vänder sig till alla dem som har och känner ett ansvar för kyrkans kulturarv.

Fakta om publikationen

Författare: Sofia Elwér
Publikationsår: 2005

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-188

Kundkorg

Summa: