Rapportomslag Vård för unga lagöverträdare

Vård för unga lagöverträdare

Socialtjänstens insatser
Rättsväsendets reaktioner på ungdomsbrott är ett ständigt aktuellt ämne inom den kriminalpolitiska debatten i Sverige och påföljdssystemet för unga är regelbundet föremål för översyn och revidering.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Studie av domar och vårdplaner

Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten reviderades och förstärktes år 1999, men har sedan dess åter setts över av Ungdomsbrottsutredningen, som lämnade sitt betänkande till regeringen i december 2004.

Trots att överlämnande till vård inom socialtjänsten är den dominerande ungdomspåföljden för flera typer av brott, så saknas löpande nationella uppgifter om dess faktiska innehåll. För att öka kunskapen om detta har Brå studerat domar och vårdplaner för samtliga unga lagöverträdare som dömdes till vård inom socialtjänsten under första halvåret 2004. En fördjupad analys av lagföringsstatistiken när det gäller ungdomar har också gjorts för att se hur utvecklingen när det gäller denna påföljd sett ut sedan slutet av 1990-talet.

Rapporten vänder sig främst till åklagare och domare, som arbetar med unga lagöverträdare och till beslutsfattare för socialtjänstens verksamheter för ungdomar som dömts för brott.

Fakta om publikationen

Författare: Anna Bengtsson, Stina Holmberg
Publikationsår: 2005

Rapport: 2005:13
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32224-2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-187

Kundkorg

Summa: