Rapportomslag Nya regler i lagen om besöksförbud

Nya regler i lagen om besöksförbud

Lagen (1988:688) om besöksförbud infördes år 1988 för att ge ett bättre skydd för människor som förföljs och trakasseras, främst kvinnor som utsätts för misshandel och andra övergrepp av närstående män.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Skärpt lagstiftning

Ett besöksförbud innebär att en person inte får besöka eller på annat sätt aktivt ta kontakt med den som skyddas. Besöksförbud utgör således ett instrument som rättsväsendet kan använda för att arbeta förebyggande, det vill säga innan en allvarlig händelse inträffar eller upprepas.

I denna delrapport presenteras den första delen av Brås utvärdering av den nyligen skärpta lagen om besöksförbud. Det övergripande syftet med delrapporten är att belysa eventuella behov av justeringar i lagen eller dess tillämpning.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen och riksdagen, polis och åklagarväsendet, socialtjänsten, frivården och alla som på olika sätt kommer i kontakt med besöksförbudslagen.

Fakta om publikationen

Författare: Olle Westlund, Jennifer Qvarnström
Publikationsår: 2005

Publikationsnummer: ISBN 91-85664-47-2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-176

Kundkorg

Summa: