Att förstärka besöksförbud med elektronisk övervakning

I Sverige har elektronisk övervakning använts sedan år 1994, först som en alternativ verkställighetsform för kortare fängelsestraff och numera också som ett hjälpmedel vid utslussning från fängelsestraff.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Nya möjligheter med ny teknik

Övervakningen bygger på frivillighet, men med hot om ett frihetsberövande vid misskötsamhet. Under årens lopp har tekniken utvecklats. Från att endast ha möjliggjort kontroll av närvaro eller frånvaro vid bestämda platser finns nu teknik som med satelliters hjälp kan möjliggöra kontinuerlig övervakning av hur en person förflyttar sig. Med detta väcks intresset för att använda elektronisk övervakning även för andra ändamål inom straffsystemet. Ett sådant är att förstärka besöksförbud.

Brå har därför haft i uppdrag att utifrån internationella erfarenheter ta fram ett underlag för bedömning av möjligheterna att elektroniskt övervaka besöksförbud. Dokumentet vänder sig i första hand till regeringen och riksdagen samt till andra aktörer i Sverige som arbetar med, eller berörs av, besöksförbud.

Fakta om publikationen

Författare: Annika Pallvik Fransson
Publikationsår: 2005

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-197

Kundkorg

Summa: