Rapportomslag När olyckan inte är framme

När olyckan inte är framme

Bedrägerier mot allmän och privat försäkring

I rapporten Organiserad brottslighet - lösa maskor eller fasta nätverk (Brå-rapport 2002:7) beskrivs avancerade bedrägerier mot de privata personförsäkringarna. Erfarenheterna från bland annat denna rapport talade för att detta område borde undersökas närmare.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Gemensamt forskningsprojekt

Lunds universitet har därför i samarbete med Riksförsäkringsverket, RFV (Försäkringskassans Huvudkontor från den 1 januari 2005), Försäkringsförbundet och Brottsförebyggande rådet (Brå) genomfört forskningsprojektet "Försäkringsområdet — en inte tillräckligt uppmärksammad brottsplats i Sverige". Försäkringskassans Huvudkontor har delfinansierat projektet tillsammans med Brå, Försäkringsförbundet och Lunds universitet.

Denna Brå-rapport utgör den sista delen av projektet. Rapporten tar utgångspunkt i Fredrik Anderssons licentiatavhandling "Fusk med personförsäkring — med siktet inställt på allmän och privat försäkring" (2004) och Anette Ohlssons rapport "Är det riskfritt att fuska? — en studie av polisanmälda ärenden från Försäkringskassan" med en genomgång av ett antal ärenden som polisanmälts och återredovisats år 2002. Till denna Brå-rapport har fogats Monika Karlssons undersökning av polisanmälda personförsäkringsbedrägerier år 2002, och hennes intervjuundersökning med personal inom Försäkringskassan och försäkringsbolag.

Fakta om publikationen

Redaktörer: Lars Korsell, Helén Örnemark Hansen
Publikationsår: 2005

Rapport: 2005:10
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32188-2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-178

Kundkorg

Summa: