Rapportomslag Stöld, våld och droger bland ungdomar i årskurs nio

Stöld, våld och droger bland ungdomar i årskurs nio

Resultat från fem självdeklarationsundersökningar

Många brott begås utan att de upptäcks och även om då är det inte säkert att de anmäls och registreras. Långt ifrån alla som begår brott kommer att ingå i kriminalstatistiken. Detta gäller inte minst situationen bland unga.
ISBN: ISBN 91-38-32181-5
Pris för tryckt rapport 125 SEK inkl. moms
Lägg till

Återkommande skolundersökning

Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet genomförde åren 1995 och 1997 riksrepresentativa enkätundersökningar bland ungdomar i årskurs nio. Undersökningarna upprepades av Brå åren 1999, 2001 och 2003. Syftet var att studera hur brottsligheten i den aktuella åldersgruppen ser ut och hur den utvecklats över tid.

Syftet med den här studien är att på grundval av ungdomarnas egna uppgifter och utifrån jämförelser mellan de fem undersökningarna beskriva förekomsten av stöld, våld och annat problembeteende bland elever i årskurs nio. Detta gäller såväl hur många som har erfarenhet av att begå brott som omfattningen av ungdomarnas utsatthet för stöld och våld.

Rapporten vänder sig till anställda inom rättsväsendet och socialtjänsten, och andra som intresserar sig för ungdomsfrågor.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Ring
Publikationsår: 2005

Rapport: 2005:4
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32181-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-202

Kundkorg

Summa: