Rapportomslag Idéskrift 14 - Minska bilbrott i bostadsområden

Idéskrift 14. Minska bilbrott i bostadsområden

Två praktiska exempel

Bilbrott utgör en stor del av vardagsbrotten. Samhällets kostnader för denna typ av brottslighet är mycket höga. Den som drabbas hårdast är dock den enskilda bilägaren.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Lokala exempel

Bilbrottslighet är också en otrygghetsfaktor för dem som inte själva utsatts. Bilbrott drabbar människor i deras närmiljö. Åtgärder mot bilbrottsligheten bör därför sättas in på lokal nivå. I denna skrift ges två exempel på framgångsrikt bilbrottsförebyggande arbete i bostadsområden, Gunnared utanför Göteborg och Ryd i Linköpings kommun. Projekten har skett i samverkan mellan fastighetsföretag, närpolis, boende och andra lokala intresseägare.

Skriften vänder sig till fastighetsföretag och alla andra som är intresserade av att genomföra bilbrottsförebyggande åtgärder i bostadsområden.

Fakta om publikationen

Författare: Kristina Modig
Publikationsår: 2005

Rapport: 2005:2
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32136-X
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-183

Kundkorg

Summa: