Rapportomslag Idéskrift 12 - Brottsförebyggande arbete i praktiken: 19 lokala projekt

Idéskrift 12. Brottsförebyggande arbete i praktiken

19 lokala projekt

I takt med att det lokala brottsförebyggande arbetet utvecklas, ökar behovet av ny kunskap och fler idéer om hur arbetet kan bedrivas. I denna skrift presenteras nationella och internationella brottsförebyggande projekt och åtgärder på lokal nivå.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brottsförebyggande på många områden

De verksamheter som beskrivs syftar till att förebygga och förhindra brott och att öka människors trygghet. Verksamheterna återfinns inom sex skilda områden: kollektivtrafiken, krogvåld, bebyggelseplanering, hatbrott, bilbrott och återfall i brott.Avsikten med skriften är att presentera exempel på brottsförebyggande arbete och inspirera till en fortsatt utveckling av metoderna i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Fakta om publikationen

Författare: Andreas Fahlén, Malin Nääs
Publikationsår: 2004

Rapport: 2004:6
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32134-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-153

Kundkorg

Summa: