Rapportomslag Revisorernas anmälningsskyldighet

Revisorernas anmälningsskyldighet

Som ett led i regeringens uppdrag att stimulera forskningen om ekonomisk brottslighet vid universitet och högskolor har Brå sedan år 1998 lämnat stöd till ett stort antal forskningsprojekt. Brå har spridit resultatet från dessa projekt i olika rapporter. Denna rapport också är ett resultat av Brå:s satsning på ekobrottsforskning.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Reform av revisionsuppdraget

Den handlar om en ofta förbisedd men viktig förebyggande aktör; aktiebolagens externa revisorer. Denna yrkesgrupp granskar företagens bokföring och verkar för att bokföringsnivån ligger på en hög nivå.

Det som rapporten närmare tar upp är revisorernas skyldighet att anmäla brottsmisstankar som revisorn fattar i samband med revisionsuppdraget. Rapporten är en utvärdering av reformen från 1999.

Rapporten vänder sig främst till revisorer men också andra som i sitt arbete kommer i kontakt med ekonomisk brottslighet.

Fakta om publikationen

Författare: Lars Korsell
Publikationsår: 2004

Rapport: 2004:4
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32129-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-155

Kundkorg

Summa: