Rapportomslag Lurad och förgiftad

Lurad och förgiftad

Att avslöja utsatthet för ekobrott

Som ett led i regeringens uppdrag att stimulera forskningen om ekonomisk brottslighet vid universitet och högskolor har Brå sedan år 1998 lämnat ekonomiskt stöd till ett stort antal forskningsprojekt, varav detta är ett exempel.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Utifrån de utsattas perspektiv

Brå har spridit resultat från dessa projekt i olika rapporter. Vid några tillfällen har också forskningsresultat från andra länder förts in för att berika den inhemska forskningen och tillgodose ett allmänt kriminalpolitiskt behov av nya fakta och perspektiv.

Denna rapport är ett exempel på ett arbete som är viktigt för såväl den svenska ekobrottsforskningen som för Brås generella målgrupper, eftersom den betonar offrens roll och skildrar ekobrotten från den enskilda människans perspektiv.

Fakta om publikationen

Författare: Hazel Croall
Publikationsår: 2004

Rapport: 2004:1
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32071-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-154

Kundkorg

Summa: