Rapportomslag Ett steg på väg mot frihet

Ett steg på väg mot frihet

En beskrivning av intagnas sociala situation efter intensivövervakning med elektronisk kontroll

För att förhindra att dömda personer återfaller i brott, är det viktigt att kriminalvården förbereder de intagna för frigivningen. Regeringen inledde därför den 1 oktober 2001 en treårig försöksverksamhet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Delrapport nr 2

Inom ramen för försöksverksamheten ska långtidsdömda kunna avtjäna den sista delen av strafftiden i bostaden under intensivövervakning med elektronisk kontroll. Detta kallas i dagligt tal IÖV-utsluss eller fotboja.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Kriminalvårdsstyrelsen utvärdera försöksverksamheten. Denna rapport är den andra i en serie på tre. Den första överlämnades till regeringen den 1 april 2003.

Rapporten vänder sig till regering och riksdag samt till företrädare för rättsväsendet och olika myndigheter som socialtjänst och arbetsförmedling.

Fakta om publikationen

Författare: Eva Olkiewicz
Publikationsår: 2004

Publikationsnummer: ISBN 91-38-32073-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-149

Kundkorg

Summa: