Rapportomslag Intolerans

Intolerans

Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland unga

Intolerans — som kan ta sig uttryck i till exempel diskriminering, trakasserier, kränkningar, hot och fysiskt våld — mot minoritetsgrupper är ett allvarligt samhällsproblem.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kartläggning av intolerans bland ungdomar

För att hitta möjligheter att bekämpa intolerans, är det centralt att ha kunskap om densamma — dess omfattning, karaktär, geografiska utbredning etc. Utan kunskap riskerar de åtgärder som vidtas att bli missriktade.

Denna kartläggning, som är ett samarbetsprojekt mellan Brottsförebyggande rådet (Brå) och Forum för levande historia, studerar antisemitism, islamofobi, homofobi och generell intolerans bland skolungdomar med avseende på attityder, utsatthet, självdeklarerad brottslighet och spridning av extremistisk propaganda.

Rapporten är kostnadsfri och kan beställas Hos Forum för levande historia.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Ring, Scarlett Morgentau
Publikationsår: 2004

Publikationsnummer: ISBN 91-38-32132-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-160

Kundkorg

Summa: