Rapportomslag Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003

Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003

Rapportserien Brottsutvecklingen har getts ut av Brottsförebyggande rådet (Brå) sedan år 1976. I årets rapport beskrivs och analyseras utvecklingen av olika typer av brott, med tonvikt på åren 2001—2003.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Olika källor ger helhetsbild

Valet av brottstyper som diskuteras har gjorts med utgångspunkt från att de antingen är antalsmässigt stora eller att de ofta uppmärksammas. I årets rapport ägnas ett relativt stort intresse åt olika former av brott mot person, dödligt våld, misshandel och sexualbrott.

Utgångspunkten för analyserna är den officiella kriminalstatistiken, men även andra typer av statistik och undersökningsresultat har använts.

Fakta om publikationen

Redaktör: Lars Dolmén
Publikationsår: 2004

Rapport: 2004:3
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32128-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-162

Kundkorg

Summa: