En nationell strategi för att minska bilbrotten

Delrapport 1

År 2002 presenterade Brå ett förslag till en nationell strategi för att reducera den bilrelaterade brottsligheten. Denna rapport är en plan för hur strategin ska genomföras.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Lokala aktörer viktiga

I strategin, som finns redovisad i Idédokumentet "Det går att reducera bilbrottslighet", presenteras med utgångspunkt från såväl utländska som svenska erfarenheter ett femtontal olika förslag till åtgärder.

I april 2003 gav regeringen Brå i uppdrag, att med utgångspunkt från Idédokumentet och tillsammans med Rikspolisstyrelsen (RPS), genomföra en nationell strategi för att reducera bilbrottsligheten. Inledningsvis fick Brå i uppdrag att i samarbete med RPS ta fram en plan för hur den nationella strategin för att reducera bilbrottsligheten ska genomföras. Med Idédokumentet som grund presenterade Brå planen för regeringen i september 2003.

I planen underströks vikten av samarbete mellan samtliga berörda aktörer och problemägare som polis, näringsliv med flera, liksom fördelen med att använda sig av lokala krafter i arbetet med att reducera bilbrottsligheten. Delrapport 2 ska lämnas till regeringen den 30 januari 2005. Uppdraget ska slutredovisas den 30 juni 2006.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2004

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-165

Kundkorg

Summa: