Råd för framtiden 6

Dokumentation

I april 2004 anordnade Brå konferensen Råd för framtiden 6 på temat Åtgärder i praktiken. Nedan finns en dokumentation med artiklar om föreläsningarna och seminarierna. Tanken är dels att deltagarna ska få ta del av de seminarier man inte deltog i, dels att sprida kunskapen till dem som inte hade möjlighet att närvara vid konferensen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2004

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-172

Kundkorg

Summa: