Rapportomslag Förberedd för frihet

Förberedd för frihet?

Slutrapport från utvärderingen av förstärkta frigivningsförberedelser åren 2001—2003

Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller klienternas chans att lyckas med att avhålla sig från brott i framtiden. Vikten av att förbereda klienten för livet i frihet är därför stor.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Utvärdering av försöksverksamhet

Mot bakgrund av detta gav regeringen kriminalvården i uppdrag att inleda en treårig försöksverksamhet med att intensifiera och strukturera frigivningsförberedelserna på anstalterna.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått regeringens uppdrag att i samarbete med kriminalvården utvärdera satsningen. Uppdraget har delats upp i två delar. En del utvärderar den nya utslussningsform, så kallad IÖV-utsluss, som infördes för intagna med minst två års strafftid i samband med försöksverksamheten. Den andra delen utvärderar den generella delen av frigivningsförberedelserna. Denna rapport, som rör den generella delen, är den andra om detta tema.

Rapporten vänder sig till regering och riksdag samt företrädare för kriminalvården, rättsväsendet och olika myndigheter som socialtjänst och arbetsförmedling.

Fakta om publikationen

Författare: Stina Holmberg, Olga Niméus
Publikationsår: 2004

Publikationsnummer: ISBN 91-38-37072-X
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-166

Kundkorg

Summa: