Sexuell exploatering av barn

Vad döljer sig bakom sexualbrottsstatistiken?

Brottsförebyggande rådet har på uppdrag av Utredningen för kunskap om sexuellt exploaterade barn i Sverige (Dir. 2003:54) genomfört en kartläggning i syfte att bidra till kunskapen om dessa brott. Med sexuell exploatering av barn avses människohandel med barn för sexuella ändamål, barnprostitution och barnpornografi.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fakta om publikationen

Författare: Lotta Nilsson
Publikationsår: 2003

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-142

Kundkorg

Summa: