Rapportomslag Vård av missbrukare i anstalt

Vård av missbrukare i anstalt

En utvärdering av kriminalvårdens särskilda satsning på narkotikabekämpning

Många fängelsedömda är narkotikamissbrukare. 2002 var 62 procent av dem som togs in på anstalt narkotikamissbrukare. Att en stor andel av alla missbrukare kommer i kontakt med kriminalvården gör frivård, häkten och anstalter till strategiska arenor för motivations- och behandlingsinsatser.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

En första utvärdering

Kriminalvårdsstyrelsen fått i uppdrag att under åren 2002—20004 genomföra en satsning på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter. Detta ska bidra till att fler missbrukare identifieras och motiveras till vård och till att behandlingsinsatserna anpassas till den intagnes behov.

Brå har fått i uppdrag att utvärdera kriminalvårdens narkotikasatsning. Detta är en delrapport, och uppdraget ska slutredovisas 1 februari 2005. Rapporten vänder sig främst till kriminalvården och regeringen, eftersom delredovisningen ska kunna utgöra ett underlag för regeringens ställningstagande till det fortsatta arbetet.

Fakta om publikationen

Författare: Åsa Frodlund, Fredrik Marklund, Jonas Öberg
Publikationsår: 2003

Publikationsnummer: ISBN 91-38-32069-X
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-137

Kundkorg

Summa: