Rapportomslag Stöld, våld och droger bland ungdomar i årskurs nio

Stöld, våld och droger bland ungdomar i årskurs nio

Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet genomförde åren 1995 och 1997 riksrepresentativa enkätundersökningar bland ungdomar i årskurs nio. Undersökningarna upprepades av Brottsförebyggande rådet (Brå) åren 1999 och 2001.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Källa är ungdomarna själva

Syftet med undersökningarna är att studera hur brottsligheten i den aktuella åldersgruppen ser ut och hur den utvecklats över tid. Syftet med den här studien är att på grundval av ungdomarnas egna uppgifter och utifrån jämförelser mellan de fyra undersökningarna beskriva förekomsten av stöld, våld och annat problembeteende bland elever i årskurs nio. Detta gäller såväl hur många som har erfarenhet av att begå brott som omfattningen av ungdomarnas utsatthet för stöld och våld.

Rapporten vänder sig till anställda inom rättsväsendet och socialtjänsten, och andra som intresserar sig för ungdomsfrågor.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Ring
Publikationsår: 2003

Rapport: 2003:5
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31996-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-136

Kundkorg

Summa: