Rapportomslag Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte

Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte

Kameraövervakning används i allt större utsträckning för att förebygga brott och ordningsstörningar. Under 1990-talet har antalet övervakningskameror troligen mer än dubblerats i Sverige.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Åtgärd som kräver övervägande

Ökade krav på trygghet och säkerhet samt den tekniska utvecklingen är två skäl till ökningen. Kameraövervakning är emellertid en åtgärd som kräver särskilda överväganden innan den vidtas. I den ena vågskålen ligger argument för att kameraövervakning kan minska brottsligheten och öka tryggheten. I den andra ligger risken att övervakningen leder till intrång i människors privatliv. Kunskap om kameraövervakningens effekter är viktig för att bland annat minska riskerna för onödiga felsatsningar.

Rapporten vänder sig till beslutsfattare på nationell och lokal nivå liksom till alla (polisen, kommunen, parkeringsbolag, affärsrörelser m.m.) som överväger att använda kameraövervakning i brottsförebyggande syfte.

Fakta om publikationen

Författare: Madeleine Blixt
Publikationsår: 2003

Rapport: 2003:11
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32066-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-132

Kundkorg

Summa: