Rapportomslag Samhällstjänst

Samhällstjänst

I samhällets tjänst?

Brå har på regeringens uppdrag utvärderat de två samhällstjänstpåföljderna. I utvärderingen studeras hur påföljderna har utvecklats, främst sedan år 1999, i relation till lagstiftarens intentioner.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Möjligheten att ersätta ett fängelsestraff med påföljdskombinationen skyddstillsyn med samhällstjänst har funnits sedan år 1990. Denna möjlighet har dock utnyttjats i relativt liten utsträckning. År 1999 förstärktes emellertid samhällstjänstens roll i påföljdssystemet genom att villkorlig dom med samhällstjänst infördes. Det har inneburit en kraftig ökning av antalet personer som döms till samhällstjänst. År 2001 var antalet drygt 4 300.

Brå har på regeringens uppdrag utvärderat de två samhällstjänstpåföljderna. I utvärderingen studeras hur påföljderna har utvecklats, främst sedan år 1999, i relation till lagstiftarens intentioner. Vidare undersöks erfarenheter och attityder till samhällstjänst bland domare, åklagare, advokater och frivård. Slutligen studeras hur påföljden fungerar i praktiken. Frågor som tas upp i det sammanhanget är till exempel hur klienterna uppfattar påföljden och hur vanligt det är att de missköter sin samhällstjänst.

Undersökningen bygger främst på analyser av rättsstatistiken, en genomgång av ett urval tingsrättsdomar, där samhällstjänst skulle kunna vara aktuellt, samt på ett omfattande enkätmaterial

Fakta om publikationen

Författare: Karin Andersson, Lottie Wahlin
Publikationsår: 2003

Rapport: 2003:3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-135

Kundkorg

Summa: