Rapportomslag KRIS

KRIS

En kartläggning av föreningen Kriminellas Revansch I Samhället

Kamratföreningen KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, har under de fem år föreningen har varit verksam rönt stor uppmärksamhet. Verksamhetens grundidé är att engagera tidigare kriminellt belastade personer i en kamratförening för att utifrån det egna exemplet hjälpa andra.
ISBN: ISBN 91-38-31999-3
Pris för tryckt rapport 125 SEK inkl. moms
Lägg till

Positiv bild

Idén har bemötts mycket positivt från många som arbetar med återfallskriminella. Mot denna bakgrund har Brottsförebyggande rådet (Brå) funnit det värdefullt att göra en kartläggning av verksamheten. Avsikten är att få en bild av det arbete KRIS utför och hur föreningen uppfattas av uppdragsgivare och samarbetspartners.

Fakta om publikationen

Författare: Åsa Frodlund
Publikationsår: 2003

Rapport: 2003:7
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31999-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-133

Kundkorg

Summa: