Indikatorer på trygghet inom storstadsarbetet

Brå fick i november 2002 i uppdrag av regeringen att genomföra en studie av de brottsförebyggande frågornas betydelse inom ramen för storstadsarbetet. Uppdraget omfattade en kartläggning av de brottsförebyggande insatser som gjorts och en analys av det brottsförebyggande storstadsarbetet med fokus på hur det lämpligen skulle kunna utvecklas i framtiden. Detta är den andra delen, själva analysen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fakta om publikationen

Författare: Emma Lindahl, Fredrik Mattson
Publikationsår: 2003

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-138

Kundkorg

Summa: