Dödligt våld i kriminalstatistiken

Polisanmälda brott har redovisats i statistiken sedan 1950-talet. Det innebär att det finns en lång tidsserie, som gör det möjligt att följa brottsutvecklingen. Brottsstatistiken överskattar dock ofta det faktiska antalet fall av dödligt våld.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Nya rutiner för redovisning

Överskattningen beror bland annat på att ett dödsfall anmäls till polisen så fort det finns en misstanke om brott. I den fortsatta rättsprocessen kan det visa sig att dödsfallet hade till exempel naturliga orsaker, men polisanmälningarna utgör ändå underlaget för brottsstatistiken.

Utöver den här undersökningens syfte att avgöra det faktiska antalet anmälda fall av dödligt våld år 2002, kommer resultaten att ligga till grund för nya rutiner när det gäller att redovisa dessa brott. Arbetet med att förändra redovisningen har redan påbörjats och innebär att skapa en parallell specialrutin för redovisningen av dödligt våld.

Fakta om publikationen

Författare: Mikael Rying
Publikationsår: 2003

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-125

Kundkorg

Summa: