Rapportomslag Skattefifflare och tjuvar

Skattefifflare och tjuvar

En studie av sociala förhållanden och brottsbelastning hos två grupper av gärningsmän

Det har i olika sammanhang framhållits att det finns behov av att öka kunskaperna om vilka som begår ekobrott, hur deras brottslighet ser ut och vilka skadeverkningarna är. Den här kartläggande studien belyser en del av det som ryms inom frågeställningarna.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Vad bidrar till kriminalitet?

Forskningen om kriminalitetens orsaker utgår ofta från att det finns skillnader i exempelvis social bakgrund mellan personer som begår brott och de som inte gör det. Ansträngningar görs också för att försöka finna och kartlägga eventuella skillnader i syfte att förstå vilka faktorer som bidrar till kriminaliteten. Oftast gäller det dock traditionell brottslighet eller brott i allmänhet, mer sällan ekobrottslighet.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Ring
Publikationsår: 2003
Rapport: 2003:3

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-121

Kundkorg

Summa: