Rapportomslag Förebygga ekobrott - Behov och metoder

Förebygga ekobrott

Behov och metoder

Denna publikation — som är en rapportering av ett regeringsuppdrag — ska ses som en grund för att utveckla det förebyggande arbetet på ekobrottsområdet. Fokus ligger på de brottsbekämpande myndigheterna, som denna rapport främst riktar sig till.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Behov av utveckling

Stora ansträngningar har under de senaste årtiondena lagts ned på att förebygga traditionell brottslighet. I dag finns över 250 lokala brottsförebyggande råd i landets kommuner. För den ekonomiska brottsligheten har emellertid det förebyggande inslaget hittills varit begränsat. Med tanke på denna brottslighets skadeverkningar är det angeläget att utveckla det förebyggande arbetet även på detta område.

Fakta om publikationen

Författare: Lars Korsell
Publikationsår: 2003

Rapport: 2003:1
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31975-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-122

Kundkorg

Summa: