Rapportomslag Brottsförebyggande insatser i utsatta områden

Brottsförebyggande insatser i utsatta områden

Brå fick i november 2002 i uppdrag av regeringen att genomföra en studie av de brottsförebyggande frågornas betydelse inom ramen för storstadsarbetet. Uppdraget omfattade en kartläggning av de brottsförebyggande insatser som gjorts och en analys av det brottsförebyggande storstadsarbetet med fokus på hur det lämpligen skulle kunna utvecklas i framtiden. Detta är den första kartläggningen. Den följande analysen heter Indikatorer på trygghet inom storstadsarbetet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fakta om publikationen

Författare: Emma Lindahl, Fredrik Mattsson
Publikationsår: 2003

Publikationsnummer: ISBN 91-38-31998-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-120

Kundkorg

Summa: