Rapportomslag Brottsnivåerna i landets kommuner

Brottsnivåerna i landets kommuner

Brottsnivån varierar i landets kommuner. Till viss del är detta naturligt, eftersom förutsättningarna för brottsligheten skiljer sig åt.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Riktmärke för landets kommuner

I denna rapport redovisas en undersökning som med hjälp av statistiska metoder tar hänsyn till många av de förutsättningar som påverkar brottsnivåerna i kommunerna, till exempel befolkningssammansättningen och kommunens läge och karaktär. På detta sätt får alla kommuner ett riktmärke för om brottsnivån är hög eller låg, eller om den är ungefär som förväntat utifrån kommunens förutsättningar.

Målgrupp är i första hand politiker och andra beslutsfattare med ansvar för att stödja och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet, men även beslutsfattare och anställda inom polisen och övriga rättsväsendet.

Fakta om publikationen

Författare: Madeleine Blixt
Publikationsår: 2002

Rapport: 2002:5
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31924-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-83

Kundkorg

Summa: