Organiserad brottslighet

Lösa maskor eller fasta nätverk

Den organiserade brottsligheten är ett problemområde som står högt på den kriminalpolitiska dagordningen internationellt, inom EU och i Sverige.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

En första kartläggning

Kunskapen om den organiserade brottsligheten är liten. Därför gav Brå i uppdrag åt universitetslektor Helén Örnemark Hansen att inom ramen för projektet "Kopplingar mellan ekonomisk och organiserad brottslighet" kartlägga kunskapsläget och redovisa några empiriska data om brottsligheten.

Arbetet med rapporten har skett i samarbete med företrädare för Brå, Stockholms universitet och Umeå universitet. Dessutom har företrädare för bland andra Ekobrottsmyndigheten, försäkringsbolag, internationella åklagarkammaren, polismyndigheten och tullverket medverkat.

I rapporten presenteras de resultat som framkommit på ett relativt tidigt stadium. Detta sker dels på grund av att forskningsresultat inom området organiserad brottslighet i stor utsträckning kan betraktas som en färskvara, dels för att författarna önskar få synpunkter till det fortsatta utredningsarbetet.

Fakta om publikationen

Författare: Helén Örnemark Hansen
Publikationsår: 2002

Rapport: 2002:7
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31927-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-105

Kundkorg

Summa: