Miljöstraffrätt i praktiken

En studie av rättstillämpningen

Straffrätten har under senare decennier legat i fokus när det gäller att utveckla samhälleliga styrmedel för sådan verksamhet som på olika sätt kan vara skadlig för den yttre miljön.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Prioriterad fråga

Lagstiftningsreformer och förändringar hos rättstillämpande myndigheter har genomförts för att effektivisera den straffrättsliga styrningen. I offentliga utredningar har det framförts att förväntningarna på straffrättens allmänpreventiva effekt kan ställas högre när det gäller kriminaliseringar i syfte att skydda miljön än när det gäller många andra typer av kriminaliseringar. Regeringen har också angivit miljöbrottsbekämpningen som en av de verksamheter som ska prioriteras av polis och åklagare.

Frågan som ställs i denna rapport är hur straffrätten fungerar som styrmedel för dessa verksamheter i praktiken.

Fakta om publikationen

Författare: Helena du Rées, Kriminologiska institutionen, Stockholm universitet
Publikationsår: 2002

Rapport: 2002:10
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31930-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-86

Kundkorg

Summa: