Det går att reducera bilbrottslighet

Ett idédokument vars förslag till organisation och arbetssätt är inspirerat av liknande strategier i framför allt Nederländerna och Storbritannien. Där samarbetar myndigheter, näringsliv, organisationer och branschföreningar mot ett gemensamt mål — att minska antalet bilbrott.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fakta om publikationen

Författare: Annika Pallvik Fransson

Publikationsår: 2002

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-109

Kundkorg

Summa: