Rapportomslag Idéskrift 9

Idéskrift 9. Att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

Våld och kränkningar mot kvinnor är ett allvarligt och till stora delar dolt problem. Antalet brott som anmäls till polisen har ökat kraftigt de 20 senaste åren. Samtidigt har insatserna för att förebygga och bekämpa brottsligheten blivit mer omfattande.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
I skriften Att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer presenteras exempel på insatser av olika slag och från olika delar av landet. I kartläggningen ges både exempel på verksamheter som inriktas på att förhindra att våld förekommer i nära relationer och sådana som syftar till att handlingarna inte ska upprepas.

Fakta om publikationen

Författare: Merike Lidholm
Publikationsår: 2002

Rapport: 2002:8
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31928-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-101

Kundkorg

Summa: