Rapportomslag Varför har brottsuppklaringen minskat?

Varför har brottsuppklaringen minskat?

En analys av orsakerna

Uppklaringsprocenten används som ett mått på hur effektiv polisen är när det gäller att finna gärningsmän bakom de brott som anmäls till polisen. Uppklaringsprocenten i Sverige har successivt minskat sedan mitten av 1970-talet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

En fråga om trygghet

Under senare år har nedgången varit särskilt stor och så pass påtaglig att människor som drabbats av brott i ökad grad märkt att det skett en försämring. Medierna har också i allt större utsträckning uppmärksammat detta. Brottsuppklaringen har därmed fått relativt stort utrymme i den kriminalpolitiska debatten och i viss mån också blivit en trygghetsfråga.

Från rättsväsendets sida och från politikerhåll har man många gånger haft svårt att bemöta kritiken mot den minskande brottsuppklaringen. Ett skäl till det har varit att man inte känt till orsakerna till den negativa utvecklingen. Det huvudsakliga syftet med de analyser som redovisas i denna rapport har varit att finna förklaringar till de förändringar av uppklaringsprocenten som skett under perioden 1975-2000.

Fakta om publikationen

Författare: Jan Ahlberg
Publikationsår: 2002

Rapport: 2002:4
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31923-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-89

Kundkorg

Summa: