Rapportomslag Sju ungdomar om sin rättegång

Sju ungdomar om sin rättegång

Under arbetet med att utvärdera 1999 års påföljdsreform för unga besökte Brå ett antal rättegångar i ungdomsmål. Denna studie bygger på intervjuer med ungdomar om deras upplevelser i rättssalen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Ungdomarnas upplevelser i fokus

Avsikten var att få en bild av hur de straffrättsliga principerna om proportionalitet, konsekvens och förutsebarhet realiserades i praktiken i den viktiga del av rättsprocessen som rättegången utgör.

Besöken väckte en rad frågor, som: Förstår de unga vad åklagare och domare säger? Förstår de innebörden av påföljden de fått? Vad betyder det för de unga att åklagare och advokat ger olika budskap om vad som skett och om allvaret i brottet? Hur ser de på sin egen roll under rättegången?

För att få dessa frågor belysta beslöt Brå att göra denna studie, i vilken sju ungdomar intervjuats efter sin rättegång. Intervjuerna har gjorts av socionom Åsa Frodlund, som också skrivit rapporten.

Fakta om publikationen

Författare: Åsa Frodlund
Publikationsår: 2002

Rapport: 2002:18
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31973-X
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-87

Kundkorg

Summa: